قوانین و مقررات غذای حلال

غذا به عنوان مهمترین عامل برای تعامل و ارتباط بین گروههای مختلف قومی، اجتماعی و مذهبی در نظر گرفته می شود. برای همه انسانها غذایی که می خورند حائز اهمیت است. مسلمانان می خواهند از حلال بودن غذای خود مطمئن باشند. برای یهودیان کوش (مجاز) بودن غذا اهمیت دارد. برای هندوها، بودایی ها و گروههای خاص دیگر گیاهی بودن منشاء غذا مهم است. مسلمانان از دستورالعمل های روشن در انتخاب غذای خود پیروی می کنند. در اینجا اصول مربوط به غذای حلال توصیف می گردند.

موسسه جهانی حلال
ارتباط با ما
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، جنب اتاق بازرگانی ایران، کوچه پانزده خرداد، پلاک ۶، طبقه ۳
صندوق پستی: ۱۵۸۳۶۴۴۳۱۳
تلفن: ۸۸۳۴۶۸۰۳-۸۸۳۴۶۸۰۴
فکس: ۸۸۳۰۸۳۳۲
پست الکترونیکی: info@halalworldinstitute.org
پست الکترونیکی: info@icricinternational.org