دیدار مدیر کل ایکریک با مدیرکل انجمن کارفرمایان کرواسی مورخ 12 مهر 1402 در محل انجمن کارفرمایان کرواسی-زاگرب


پیرو حضور هیات ایرانی در زاگرب جهت شرکت در دومین کنرانس تجارت حلال ایران و کرواسی (کشورهای جنوب شرق اروپا) ، مورخ 12 مهر ماه…

دیدار مدیر کل ایکریک با رئیس بخش کشاورزی اتاق اقتصاد کرواسی مورخ 12 مهر 1402 در محل اتاق اقتصاد کرواسی- زاگرب


پیرو حضور هیات ایرانی در زاگرب جهت شرکت در دومین کنرانس تجارت حلال ایران و کرواسی (کشورهای جنوب شرق اروپا) ، مورخ 12 مهر ماه…

دومین کنفرانس تجارت حلال ایران و کرواسی (کشورهای جنوب شرق اروپا) مورخ 11 مهر ماه 1402 در زاگرب-کرواسی


پیرو انعقاد تفاهم نامه موسسه جهانی حلال (ایکریک) با مرکز حلال کرواسی مورخ 27/7/1400 و طبق هماهنگی های صورت گرفته با سفارت ایران در کرواسی…

آخرین رخدادها

آخرین اخبار

سازمان های مرتبط

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
موسسه جهانی حلال
ارتباط با ما
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، جنب اتاق بازرگانی ایران، کوچه پانزده خرداد، پلاک ۶، طبقه ۳
صندوق پستی: ۱۵۸۳۶۴۴۳۱۳
تلفن: ۸۸۳۴۶۸۰۳-۸۸۳۴۶۸۰۴
فکس: ۸۸۳۰۸۳۳۲
پست الکترونیکی: info@halalworldinstitute.org
پست الکترونیکی: info@icricinternational.org