دریافت فرم نشان حلال
متقاضیان محترم گواهی نشان حلال خواهشمند است فرم پرسشنامه تکمیلی و همچنین سایر مدارک را به آدرس ایمیل a.heydarpour@halalworldinstitute.org یا info@halalworldinstitute.org ارسال نمایید.
دانلود فرم نشان حلال
استانداردهای تولید و عرضه غذای حلال

استانداردهای تولید و عرضه غذای حلال

شرایط تولید ، عرضه و مقررات مربوطه

حلال به عنوان یک استاندارد جهانی، معیاری از کیفیت غذای سالم و بهداشتی در جهان، عاملی برای توسعه مبادلات محصولات و صنایع غذایی در بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است. رعایت استانداردهای حلال به ویژه برای واردات محصولات به کشورهای اسلامی و مصرف...

توضیحات بیشتر
قوانین و دستورات غذای حلال

قوانین و دستورات غذای حلال

شرایط تولید ، عرضه و مقررات مربوطه

غذا به عنوان مهمترین عامل برای تعامل و ارتباط بین گروههای مختلف قومی، اجتماعی و مذهبی در نظر گرفته می شود. برای همه انسانها غذایی که می خورند حائز اهمیت است. مسلمانان می خواهند از حلال بودن غذای خود مطمئن باشند. برای یهودیان کوش (مجاز) بودن غذا...

توضیحات بیشتر
مقررات و ضوابط حلال در تهیه  محصولات غذائی

مقررات و ضوابط حلال در تهیه محصولات...

شرایط تولید ، عرضه و مقررات مربوطه

دستورالعمل های که در این قسمت درج شده است عمومی بوده که غذاها بطور کلی به پنج گروه طبقه بندی می شوند تا وضعیت حلال بودن و نیز دستورالعمل های مربوط به تولید و تایید غذای حلال تعیین گردد .

توضیحات بیشتر
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله موسسه جهانی حلال به منظور ترویج مباحث علمی و نظری در حوزه پژوهش، ترجمه و تالیف پروژه حلال در نظر دارد گزارش و یا مقالاتی را در مجله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر نماید. بدین منظور از اساتید محترم، دانش پژوهان و...

توضیحات بیشتر