دستورالعمل های غذای حلال

چگونه می توان قوانین و دستورالعمل ها در موقعیت های حقیقی برای تولید غذای حلال به کار می روند؟ دستورالعمل های که در این قسمت درج شده است عمومی بوده که غذاها بطور کلی به پنج گروه طبقه بندی می شوند تا وضعیت حلال بودن و نیز دستورالعمل های مربوط به تولید و تایید غذای حلال تعیین گردد .

موسسه جهانی حلال
ارتباط با ما
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، جنب اتاق بازرگانی ایران، کوچه پانزده خرداد، پلاک ۶، طبقه ۳
صندوق پستی: ۱۵۸۳۶۴۴۳۱۳
تلفن: ۸۸۳۴۶۸۰۳-۸۸۳۴۶۸۰۴
فکس: ۸۸۳۰۸۳۳۲
پست الکترونیکی: info@halalworldinstitute.org
پست الکترونیکی: info@icricinternational.org