دریافت فرم نشان حلال
متقاضیان محترم گواهی نشان حلال خواهشمند است فرم پرسشنامه تکمیلی و همچنین سایر مدارک را به آدرس ایمیل a.heydarpour@halalworldinstitute.org یا info@halalworldinstitute.org ارسال نمایید.
دانلود فرم نشان حلال