استانداردهای تولید و عرضه غذای حلال

استانداردهای تولید و عرضه غذای حلال

شرایط تولید ، عرضه و مقررات مربوطه

امروزه محصولات غذایی تولید شده توسط صنایع غذایی بسیار پیچیده اند. در میان این پیچیدگی چیزی که پنهان است اجزاء ترکیبی می باشد، که در لیست عناصر ترکیبی بیان نمی شود. در بعضی از کشورها آیین نامه هایی وجود دارد که به تولیدکننده این اجازه را می دهد که از...

توضیحات بیشتر
قوانین و دستورات غذای حلال

قوانین و دستورات غذای حلال

شرایط تولید ، عرضه و مقررات مربوطه

غذا به عنوان مهمترین عامل برای تعامل و ارتباط بین گروههای مختلف قومی، اجتماعی و مذهبی در نظر گرفته می شود. برای همه انسانها غذایی که می خورند حائز اهمیت است. مسلمانان می خواهند از حلال بودن غذای خود مطمئن باشند. برای یهودیان کوش (مجاز) بودن غذا...

توضیحات بیشتر
مقررات و ضوابط حلال در تهیه  محصولات غذائی

مقررات و ضوابط حلال در تهیه محصولات...

شرایط تولید ، عرضه و مقررات مربوطه

دستورالعمل های که در این قسمت درج شده است عمومی بوده که غذاها بطور کلی به پنج گروه طبقه بندی می شوند تا وضعیت حلال بودن و نیز دستورالعمل های مربوط به تولید و تایید غذای حلال تعیین گردد .

توضیحات بیشتر
شیوه نامه صدور نشان حلال

شیوه نامه صدور نشان حلال

شرایط کلی و مراحل پیگیری

در این بخش اطلاعات مربوط به مراحل و شرایط صدور گواهینامه حلال اعلام شده است. همجنین هزینه ها و مدارک مورد نیاز برای ثبت تقاضا و پیگیری مراحل به متقاضیان اطلاع رسانی می شود. برای اطلاعات بیشتر روی عبارت توضیحات بیشتر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر